Detail nariadenia

Číslo
VZN č.10/2023
Názov
ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Čerešnička“ lokalizovaného v Čerešňovom sade pri Južnom opevnení Trenčianskeho hradu na časti pozemku parc. č. 1183/1 v k.ú. Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!