Detail nariadenia

Číslo
VZN č.18/2022
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!