Detail nariadenia

Číslo
VZN č.8/2021
Názov
ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „ITALSKÉ DNI“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!