Detail nariadenia

Číslo
VZN č.7/2020
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!