Detail nariadenia

Číslo
VZN č.5/2019
Názov
ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ lokalizovanej medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova a pri Okruhovom dome armády (ODA) – Posádkový klub v meste Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!