Detail nariadenia

Číslo
VZN č.19/2017
Názov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!