Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova

Po architektonickej súťaži na revitalizáciu pešej zóny ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova pristupuje mesto Trenčín k revitalizácii pešej zóny. Vďaka získaniu titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 mesto podalo Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko  a po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa v stredu 22. mája 2024 začali rekonštrukčné práce. Predpokladaný časový harmonogram nájdete nižšie na tejto stránke.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logá Európskej únie, Programu Slovensko a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

 

Novinky o revitalizácii

Na webe mesta si môžete prečítať aktuality o výstavbe. Nájdete ich v samostatnej kategórii.

Aktuality o Hviezdoslavovej

Revitalizácia pešej zóny obsahuje aj:

 • rekonštrukcie povrchov
 • nový mobiliár
 • nová zeleň a vegetačné ostrovy
 • vodozádržné opatrenia naprieč celou pešou zónou
 • rekonštrukcia priestoru bývalej “jamy”
 • nové detské ihrisko, oproti Materskému centru
 • fontána prístupná pre verejnosť a deti, pred prevádzkou Mestský hostinec
 • autobusová zastávka Braneckého
 • presunutie súsošia štúrovcov pred vchod do Okresného úradu na Štúrovom námestí
 • nová vlajkosláva pred Domom armády
 • zachovanie studne
 • rekonštrukcia sietí v spolupráci so “sieťarmi”
 • možnosti napojenia elektriny, vody a odpadu počas konania podujatí

 

Vizualizácie pešej zóny

 

Harmonogram výstavby

Mesto Trenčín vykonalo všetky kroky potrebné pre spustenie revitalizácie pešej zóny – projektová dokumentácia, povolovacie procesy, verejné obstarávanie, podanie žiadosti na financovanie z Eurofondov.

Harmonogram výstavby bude aktualizovaný do konca mája 2024.

(PDF, 104 KB)

 

Kontakt a ďalšie informácie

Ďalšie informácie môžete získať emailom na hviezdoslavova@trencin.sk

 

Návod na sledovanie Hviezdoslavovej v aplikácii Munipolis

Počas výstavby je zriadený kanál v mobilnej aplikácii MUNIPOLIS, vďaka čomu môžete mať okamžité informácie o dianí na stavbe. Tento komunikačný kanál je prioritne určený pre osoby priamo dotknuté rekonštrukciou, obyvatelov, prevádzkarov a užívatelov budov na pešej zóne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!