Materská škola – Šafárikova 11

Materská škola Šafárikova 11, v Trenčíne, deťmi nazývaná Slniečko, sídli na sídlisku Juh v Trenčíne.

Od 01.01.2014 je materská škola rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Materská škola má 9 tried, z toho 6 v budove MŠ Šafárikova a 3 elokované triedy v budove ZŠ Východná. Štatutárom MŠ je riaditeľka Jarmila Mráziková. Aktuálne informácie sa dočítate na internetovej stránke materskej školy.

Web

https://mssafarikova2.webnode.sk

Kontakty 
Mgr. Zlata Muráriková

riaditeľka materskej školy
Tel: 0902 911 502
Email: zlata.murarikova@ms.trencin.sk

Jana Letková

vedúca školskej jedálne
Tel: 0902 911 104
Email: jana.letkova@ms.trencin.sk

Adresa Šafárikova 11, 911 08 Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!