Materská škola – Považská 1

Materská škola na Považskej ul.1719/1 v Trenčíne je umiestnená v účelovej budove na sídlisku Sihoť II. Súčasťou materskej školy je kuchyňa so samostatnou prevádzkou, práčovňa a základné hygienické zariadenia. K materskej škole patrí rozľahlý školský dvor. V blízkosti materskej školy sa nachádza Materská škola na Turkovej ulici a Základná škola na Hodžovej ulici.

Trojtriedna materská škola  poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť a vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Aktuálne informácie o materskej škole a jej činnosti sa dozviete na webovej stránke mspovazska.edupage.org.

Web mspovazska.edupage.org
Kontakty 
PaedDr. Zuzana Hantáková

riaditeľka školy
Tel.: 0902 911 186
E-mail: zuzana.hantakova@ms.trencin.sk

Tatiana Ochodnická

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 101
E-mail: tatiana.ochodnicka@ms.trencin.sk

Adresa Považská 1, 911 01, Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!