Materská škola – Legionárska 37

Materská škola je šesťtriedna, nachádza sa na sídlisku Soblahovská v blízkosti nemocnice a Základnej školy Dlhé Hony, Trenčín. Súčasťou materskej školy je veľká školská záhrada s množstvom zelene a exteriérových hracích prvkov. Poskytuje celodennú   výchovno vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. Prevádzku v materskej škole zabezpečuje plne kvalifikovaný pedagogický a nepedagogický personál.

Zriaďovateľom materskej školy je mesto Trenčín, prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín.

Kontakty 
Mgr. Mária Kamencová

riaditeľka školy
Tel: 0902 911 184
Email: maria.kamencova@ms.trencin.sk

Bc. Anna Kucharová

vedúca školskej jedálne
Tel: 0902 911 183
Email: anna.kucharova@ms.trencin.sk

Adresa Legionárska 37, 911 01, Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!