Množstevný zber odpadu

Doposiaľ sa v Trenčíne mohli prihlásiť k tzv. množstvovému zberu za odpad len firmy alebo spoločnosti. Od Nového roka majú túto možnosť aj fyzické osoby, teda občania mesta. Množstvový zber v mnohých prípadoch môže obyvateľom ušetriť peniaze. Navyše znamená väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny odpad. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpadu dom alebo bytovka vyprodukuje, takú veľkú nádobu si zvolí a podľa toho bude aj platiť. Prihlásiť sa na množstvový zber ešte v tomto roku je však možné len do konca februára!

Množstevný zber odpadu tabuľka 1. Množstevný zber odpadu tabuľka 2.

„Pri odpadoch sme ročne vyberali o 800 tisíc eur menej, ako nás reálne stoja. Paušálny poplatok za odpad sme preto tento rok valorizovali z 25,44 eur na 31,84 eur. No ak sa občania rozhodnú pre množstvový zber, napríklad v bytovom dome s 96 bytmi a priemerom 1,8 obyvateľa na byt, každý za rok ušetrí 5,76 eur,“ uviedla vedúca ekonomického útvaru Mária Capová s tým, že v prípade voľby množstvového zberu si podmienky rozdelenia platieb v bytových domoch musia určiť ich obyvatelia.

Čo je to množstvový zber?

Doteraz množstvový zber mali k dispozícii len podnikatelia. Systém funguje tak, že každý občan neplatí paušálny poplatok, ale platí podľa počtu a veľkosti odpadových nádob a kontajnerov a frekvencie ich vývozu. Obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si podľa tabuľky vypočítajú poplatok za odpadové nádoby, ktorý následne vydelia medzi seba. „Princíp spravodlivosti a adresnosti množstvového zberu je v tom, že rozdeľuje výšku poplatku v nadväznosti na množstvo vyprodukovaného odpadu. Našou snahou je, aby poplatok platili aj osoby, ktoré nie sú prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt v meste a doteraz neplatili napriek tomu, že aj oni produkujú odpad,“ vysvetlila Capová.

Prečo mesto ponúka množstvový zber?

V zahraničí je tento model bežný a zabehnutý, po konzultáciách na Útvare životného prostredia mesta a ekonomickom útvare, sa mesto rozhodlo ponúknuť túto možnosť aj obyvateľom Trenčína. Pre mesto to znamená lepšiu výberovosť poplatkov, čo je dôvod, prečo množstvový zber bude pre mnohých výhodnejší ako platenie paušálnych poplatkov. V čase uzávierky novín INFO mesto evidovalo už prvú bytovku, ktorá o množstvový zber požiadala, čo pre ich obyvateľov znamená, že po prepočte zaplatia za odvoz odpadu ešte menej ako v roku 2011.

Čo musia urobiť občania v rodinných domoch?

Ak chce občan prejsť na množstvový zber, stačí mu vypísať tlačivo „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a podať ho v Klientskom centre. Zvolená veľkosť nádoby ale musí byť v súlade s všeobecno záväzným nariadením o odpadoch.

Ak chce občan prejsť na množstvový zber, stačí mu vypísať tlačivo „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a podať ho v Klientskom centre. Zvolená veľkosť nádoby ale musí byť v súlade s všeobecno záväzným nariadením o odpadoch.

Občania môžu vypísať a podať tlačivo Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu v Klientskom centre Mestského úradu, resp. si ho môžu stiahnuť z webovej stránky www.trencin.sk/občan/tlaciva/dane a poplatky využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu, musia ho vypísať dvojmo a zaslať na Mestský úrad, Mierové námestie 2, 911 64, Trenčín alebo priniesť osobne na Klientske centrum.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!