Množstvový zber odpadu

Množstvový zber v mnohých prípadoch môže obyvateľom ušetriť peniaze. Navyše znamená väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny odpad. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpadu dom alebo bytovka vyprodukuje, takú veľkú nádobu si zvolí a podľa toho bude aj platiť. Prihlásiť sa na množstvový zber je potrebný vždy do konca februára.

Čo je to množstvový zber?

Doteraz množstvový zber mali k dispozícii len podnikatelia. Systém funguje tak, že každý občan neplatí paušálny poplatok, ale platí podľa počtu a veľkosti odpadových nádob a kontajnerov a frekvencie ich vývozu. Obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si podľa tabuľky vypočítajú poplatok za odpadové nádoby, ktorý následne vydelia medzi seba.

Prečo mesto ponúka množstvový zber?

V zahraničí je tento model bežný a zabehnutý, po konzultáciách na Útvare životného prostredia mesta a ekonomickom útvare, sa mesto rozhodlo ponúknuť túto možnosť aj obyvateľom Trenčína. Pre mesto to znamená lepšiu výberovosť poplatkov, čo je dôvod, prečo množstvový zber bude pre mnohých výhodnejší ako platenie paušálnych poplatkov.

Čo musia urobiť občania v rodinných domoch?

Ak chce občan prejsť na množstvový zber, stačí mu vypísať tlačivo „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a podať ho v Klientskom centre.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!