Separovanie odpadu na školách

Žiaci si spoločne vymysleli projekt Separovanie na školách, aby svojich spolužiakov naučili, ako správne odpad triediť. Počas projektu 28 žiakov z druhého stupňa spravilo prednášky pre svojich mladších spolužiakov z prvého stupňa. Prednášok sa zúčastnilo približne 1450 detí zo 69 tried všetkých základných škôl.

Žiaci sa naučili, ako predchádzať vzniku odpadu, čo odpad robí s našou prírodou, ako dlho sa v nej rozkladá ale najmä ako správne triediť odpad a ako prebieha jeho recyklácia. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie nádob na triedenie odpadu do škôl, aby si mohli nadobudnuté vedomosti ihneď vyskúšať. Žiaci, ktorí prednášky organizovali, sa naučili nové zručnosti a ukázali, že aj oni vedia meniť prostredie okolo nich. V košoch už nachádzajú iba to, čo tam patrí.

Projekt bol podporený z dotačného kola Zelené oči Trenčianskeho Samosprávneho Kraja.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!