Participatívne plánovanie vnútrobloku Kvetná

Mesto plánuje revitalizovať vnútroblok na Kvetnej a jej obyvatelia, ako aj návštevníci budú súčasťou spoločného plánovania prostredníctvom Inštitútu participácie. Prvé stretnutie obyvateľov je naplánované 13. apríla o 15.00 hod. formou susedského pikniku priamo vo vnútrobloku. Počas mája bude možnosť vyjadriť svoje podnety prostredníctvom dotazníka. Následne budú všetky informácie spracované do záverečnej správy, ktorá bude odovzdaná projektantovi. 

Časový harmonogram participácie  

  • Príprava participatívneho procesu  (február – marec 2024) – zbieranie podkladov, interné koordinačné stretnutia, stretnutie s miestnymi poslancami 
  • Mapovanie priestoru (február – máj 2024) 
  • Individuálne rozhovory s vybranými aktérmi (marec- apríl 2024)  
  • Stretnutie s obyvateľmi – Piknik 13. 4. 2024, od 15.00 – verejné stretnutie s obyvateľmi formou spoločného pikniku, zber podnetov k územiu  
  • Dotazník (máj 2024)  
  • Zverejnenie správy z participatívneho procesu (jún 2024)  
  • -> obnova vnútrobloku – príprava zadania pre obnovu vnútrobloku, spracovanie projektovej dokumentácie a samotná obnova vnútrobloku 

Stretnutie s obyvateľmi – Piknik 13. 4. 2024, od 15.00

Verejné stretnutie s obyvateľmi formou spoločného pikniku, zber podnetov k územiu.

Susedský piknik vo vnútrobloku Kvetná 

Dotazník, pre obyvateľov a návštevníkov vnútrobloku Kvetná, ktorý je súčasťou spoločného plánovania bolo možné vyplniť od 16. do 31. mája.

Aktuálne pracujeme na záverečnej správe z participatívneho procesu.  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!