Materská škola – Opatovská 39

Materská škola „Lienka“ sa nachádza na sídlisku Sihoť III. V materskej škole je 5 tried a školská jedáleň. Prevádzka materskej školy je od 6.00 do 16.15. V jej tesnej blízkosti sa nachádza riečka Teplička, záhradkárska oblasť, ihrisko Pádivec a najmä hrádza, kde majú deti možnosť oboznamovať sa so životom vodného vtáctva. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 10 kvalifikovaných pedagógov a 6 prevádzkových zamestnankýň. V areáli MŠ je veľký priestranný dvor, na ktorom sú pieskoviská, kolotoče, preliezačky pre deti a tiež množstvo stromov a kríkov, na ktorých počas roka pozorujeme zmeny ročných období.

Ostatné informácie o materskej škole sú dostupné na webovej stránke msopatovska.edupage.org

Web msopatovska.edupage.org
Kontakty 
PaedDr. Zuzana Častulínová

riaditeľka školy
Tel.: 0902 911 194
E-mail: zuzana.castulinova@ms.trencin.sk

Valéria Kubišová

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 103
E-mail: valeria.kubisova@ms.trencin.sk

Adresa Opatovská 654/39, 91101, Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!