Materská škola – Na dolinách 27

Materská škola sa nachádza v peknom prostredí areálu Detského mestečka v Zlatovciach plnom zelene. Materská škola je 6,5 triedna. Štyri triedy majú samostatné pavilóny. Dve triedy sú umiestnené v budove Základnej školy Na dolinách a jedna trieda je s poldennou prevádzkou. Všetky triedy disponujú vlastným príslušenstvom a školským dvorom. Zriaďovateľom je Mesto Trenčín, prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Web www.msnadolinach.edupage.org/
Kontakty 
Ing. Silvia Javorská

riaditeľka MŠ
Tel.: 0902 911 196
E-mail: silvia.javorska@ms.trencin.sk

Ing. Mária Siranová

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0911 046 635
E-mail: maria.siranova@ms.trencin.sk

Adresa Na dolinách 27, 911 05, Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!