Materská škola – 28. októbra 7

Materská škola “Motýlik” v Trenčíne sa nachádza v centre Trenčína v lokalite sídliska Soblahovská. Je súčasťou objektu jaslí. Materská škola je umiestnená v jednom pavilóne, v ktorom sú zriadené 2 triedy.

Súčasťou areálu MŠ je školský dvor vybavený viacúčelovou detskou preliezkou so šmýkalkou, pieskoviskom, strunovými hojdačkami, pohyblivým rebríkom, domčekom a stolíkom so sedačkami a lavičkami pre deti i dospelých.

Web ms28oktobra.edupage.org
Kontakty  Tel: 032/65 213 78
Nadežda Petrová

riaditeľka školy
Tel.: 0902 911 185
E-mail: nadezda.petrova@ms.trencin.sk

Adresa 28. októbra 7, 911 01 Trenčín
Filozofia MŠ
  • šťastné a spokojné deti, pocit bezpečnosti
  • intelektový, sociálno-emocionálny a psycho-motorický vývin podporovaný edukačnými aktivitami – zážitkové učenie
  • zodpovednosť pedagógov za kvalitu edukačného procesu
  • dať deťom príležitosť zmysluplne a šťastne prežiť detstvo

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!