Športový areál pri ZŠ, Veľkomoravská 12

Vybavenie športoviska

Na školskom ihrisku je možné športovať v športoch, na ktoré bolo ihrisko projektované. Menovite ide o hádzanú, basketbal, volejbal, tenis. Nie sú vylúčené ani športové aktivity základnej a rekreačnej telesnej výchovy. Využívanie bežeckého oválu je možné iba na rekreačný beh.

 

Otváracie hodiny pre verejnosť

Záujemcovia si môžu objednať športoviská na telefónnom čísle 0949 301 902.1 Za prevádzku školského ihriska zodpovedá riaditeľ školy prostredníctvom povereného správcu – Ján Bokor ml. 0907 553 673.

Deň čas
pondelok – piatok 16.00 – 21.00
sobota – nedeľa 9.00 – 21.00

 

Upozornenie

Pohyb a športovanie v celom areáli je na vlastné nebezpečenstvo!
Zákaz fajčiť, vodiť psov, bicykle. Športujúci sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok.

Športový areál pri ZŠ, Veľkomoravská 12

  1. Využívanie športového areálu je v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2005 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné využívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín zo dňa 30. júna 2005, schválené uznesením MsZ č. 568/2005.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!