Nominácia na športovca roka 2023

Mesto Trenčín a Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne vyhlasujú anketu:

ŠPORTOVEC MESTA TRENČÍN ZA ROK 2023

Úspešné športovkyne, športovcov a kolektívy môžete nominovať pomocou nominačného formulára najneskôr do 29. 2. 2024.

Nominačný formulár

V prípade záujmu podať návrh v písomnej forme kontaktujte: Jakub Halgoš – referent pre šport a mládež (jakub.halgos@trencin.sk)

 


Kritériá pre prihlasovanie do ankety

 

Kategória Najlepší športovec jednotlivec – kategória senior:

 • V roku 2023 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe.
 • V kategórii sa vyhlási jeden najúspešnejší športovec.

Kategória Najlepší športový kolektív – kategória senior:

 • Športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Trenčín.
 • Členmi športového kolektívu môžu byť aj športovci bez trvalého pobytu v meste Trenčín.
 • Nominované môžu byť kolektívy, ktoré pretekajú v akomkoľvek športe.
 • V kategórii sa vyhlási jeden najúspešnejší športový kolektív.

Kategória Najlepší športovec jednotlivec – kategória junior:

 • V roku 2023 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe.
 • V kategórii sa vyhlási jeden najúspešnejší športovec.

Kategória Najlepší športový kolektív – kategória junior:

 • Športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Trenčín.
 • Členmi športového kolektívu môžu byť aj športovci bez trvalého pobytu v meste Trenčín.
 • Nominované môžu byť kolektívy, ktoré pretekajú v akomkoľvek športe.
 • V kategórii sa vyhlási jeden najúspešnejší športový kolektív.

Kategória Najlepší športovec jednotlivec – kategória do 15 rokov:

 • V roku 2023 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe.
 • V kategórii sa vyhlási jeden najúspešnejší športovec.

Kategória Najlepší športový kolektív – kategória do 15 rokov:

 • Športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Trenčín.
 • Členmi športového kolektívu môžu byť aj športovci bez trvalého pobytu v meste Trenčín.
 • Nominované môžu byť kolektívy, ktoré pretekajú v akomkoľvek športe.
 • V kategórii sa vyhlási jeden najúspešnejší športový kolektív.

Kategória Najlepší handicapovaný športovec:

 •  V roku 202š mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe.
 • V tejto kategórii sa vyhlási jeden najúspešnejší športovec.

Kategória Ocenenie za celoživotný prínos v športe:

 • Nominant musí mať trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne jeho športová činnosť je/bola spojená s klubmi, ktoré sídlia/sídlili v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, tréner, športový funkcionár, činovník, lekár, komentátor a iné, ktorý sa angažoval v akomkoľvek športe.
 • V tejto kategórii sa vyhlasuje jeden ocenený.

Navrhnúť nominovaného do ktorejkoľvek kategórie môže každý občan mesta Trenčín, každý športový klub, pôsobiaci na území mesta Trenčín, každá organizácia so športovým zameraním. Tiež vedenie mesta Trenčín a členovia Komisie mládeže a športu mesta Trenčín.

Ak si želáte nominačný formulár v písomnej podobe, kontaktujte jakub.halgos@trencin.sk pre viac informácií. Elektronický alebo písomný formulár je potrebné odoslať najneskôr do 29. 2. 2024.

Rozhodnutie o tom, kto z nominovaných uchádzačov bude v uvedenom roku ocenený, je plne v kompetencii Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne v spolupráci s primátorom mesta Trenčín. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Hlavné kritériá pre posudzovanie nominantov sú: výška dosiahnutých úspechov, úroveň súťaží, účasť v reprezentácii, či ide o domáce, alebo medzinárodné súťaže, ale aj osobné vlastnosti a charakter nominovaných, forma a spôsob reprezentovania mesta Trenčín a spoločenské uznanie.

Kritériá športovec roka 2023

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Nominácie na Športovca roka 2023

Informačná povinnosť Nominácie na Športovca roka 2023

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!