Nominácia na športovca roka 2022

Mesto Trenčín a Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne vyhlasujú anketu:

ŠPORTOVEC MESTA TRENČÍN ZA ROK 2022

Úspešné športovkyne, športovcov a kolektívy môžete nominovať pomocou nominačného formulára najneskôr do 28. 2. 2023.

Nominačný formulár

V prípade záujmu podať návrh v písomnej forme kontaktujte: Jakub Halgoš – referent pre šport a mládež (jakub.halgos@trencin.sk)

 


Kritériá pre prihlasovanie do ankety

 

Kategória Najlepší športovec jednotlivec:

 • V roku 2022 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe.
 • V kategórii bude vyhlásený jeden najúspešnejší športovec.

 

Kategória Najlepší kolektív:

 • Športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Trenčín.
 • Členmi športového kolektívu môžu byť aj športovci bez trvalého pobytu v meste Trenčín.
 • Nominované môžu byť kolektívy, ktoré pretekajú v akomkoľvek športe.
 • V kategórii bude vyhlásený najúspešnejší športový kolektív.

 

Kategória Najlepší športovec junior, Najlepší športovec senior:

 • V roku 2022 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe.
 • V každej kategórii bude vyhlásený jeden najúspešnejší športovec.

 

Kategória Najlepší handicapovaný športovec:

 • V roku 2022 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe.
 • V tejto kategórii bude vyhlásený jeden najúspešnejší športovec.

 

Kategória Ocenenie za celoživotný prínos v športe:

 • Nominant musí mať trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne jeho športová činnosť je / bola spojená s klubmi, ktoré sídlia / sídlili v meste Trenčín. (Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, tréner, športový funkcionár, činovník, lekár, komentátor a iné, ktorý sa angažoval v akomkoľvek športe.
 • V tejto kategórii bude vyhlásený jeden ocenený.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!