Nominácia na športovca roka 2019

Mesto Trenčín a Komisia športu pri Mestskom Zastupiteľstve v Trenčíne vyhlasuje anketu:

ŠPORTOVEC MESTA TRENČÍN ZA ROK 2019

Úspešné športovkyne, športovcov a kolektývy môžete nominovať pomocou tohto formulára najneskôr do 6. 1. 2020.

Nominačný formulár

V prípade záujmu podať návrh vytlačený si môžete stiahnuť túto tabuľku a vyplnenú ju doniesť na podateľnu mestského úradu.


Kritéria pre prihlasovanie do ankety:

Kategória Najlepší športovec senior, Najlepší športovec junior:

 • V roku 2019 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech za ktorý je nominovaný dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. ( Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe
 • V každej kategórii sa vyhlásia dvaja najúspešnejší športovci bez určenia poradia

Kategória Najlepší kolektív senior, Najlepší kolektív junior:

 • Športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Trenčín
 • Členmi športového kolektívu môžu byť aj športovci bez trvalého pobytu v meste Trenčín
 • Nominované môžu byť kolektívy, ktoré pretekajú v akomkoľvek športe
 • V každej kategórii sa vyhlásia dva najúspešnejšie športové kolektívy bez určenia poradia

Kategória Najlepší handicapovaný športovec:

 • V roku 2019 mal športovec trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech za ktorý je nominovaný dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín. ( Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, ktorý preteká v akomkoľvek športe
 • V tejto kategórii sa vyhlásia dvaja najúspešnejší športovci bez určenia poradia

Kategória Ocenenie za celoživotný prínos v športe:

 • Nominant musí mať trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne jeho športová činnosť je / bola spojená s klubmi, ktoré sídlia / sídlili v meste Trenčín. ( Pri rozhodovaní má trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.)
 • Nominovaný môže byť športovec, tréner, športový funkcionár, činovník, lekár, komentátor a iné, ktorý sa angažoval v akomkoľvek športe
 • V tejto kategórii sa vyhlasuje jeden ocenený

Navrhnúť nominovaného do ktorejkoľvek kategórie môže každý občan mesta Trenčín, každý športový klub pôsobiaci na území mesta Trenčín, každá organizácia so športovým zameraním. Tiež vedenie Mesta Trenčín a členovia Komisie mládeže a športu Mesta Trenčín. Všetky nominácie, dotazník “Nominácia pre ocenenie športovca roka 2019“ je potrebné odoslať online najneskôr do 6. 1. 2020.

Rozhodnutie o tom kto z nominovaných uchádzačov bude v uvedenom roku ocenený je plne v kompetencii Komisie mládeže a športu Mesta Trenčín pri Mestskom Zastupiteľstve v Trenčíne v spolupráci s primátorom Mesta Trenčín. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Hlavné kritéria pre posudzovanie nominantov sú: výška dosiahnutých úspechov, úroveň súťaží, účasť v reprezentácii, či ide o domáce, alebo medzinárodné súťaže, ale aj osobné vlastnosti a charakter nominovaných, forma a spôsob reprezentovania mesta Trenčín a spoločenské uznanie.

Vyhodnotenie ankety Športovec mesta Trenčín za rok 2019 sa uskutoční 8. februára 2020 na Gala večere športu v ODA. Podrobnosti o tejto spoločenskej akcie budú okrem iného zverejnené prostredníctvom webu mesta Trenčín a článku v mestských novinách neskôr.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!