Hlinený dukát

Ľudia pomáhali núdznym v Trenčíne a obdarovávali ich hlineným dukátom, ktorý vymieňali za jedlo alebo služby v zapojených prevádzkach. V mesiaci marec a apríl mali núdzni ľudia prvý krát možnosť dostať a následne zmysluplne použiť symbolické platidlo hlinený dukát. Rozhodli sa ho využiť na 77 prenocovaní v mestskej nocľahárni a zakúpiť si jedlo za 267 dukátov. Hlinené dukáty boli použité za nocľah a jedlo v celkovej výške 344 eur. Projekt sa realizuje v spolupráci s Diecéznou charitou Nitra a Centrom pre rodinu Trenčín. Trenčiansky hlinený dukát kúpite buď v troch automatoch (na Nám. sv. Anny, ul. Sládkovičovej a 1. mája) alebo prostredníctvom pokladničiek v Centre pre rodinu na Farskej ulici, vo Farskom kostole na Mariánskom námestí alebo priamo v Reštaurácii u Janky na Palackého ulici. Jedlo je za dukáty dostupné v Kebabizni na Sládkovičovej ulici, v blízkosti železničnej stanice v stánku Fast Food Expres, v Reštaurácii u Janky na Palackého ulici a v pekárstve TimiPek na Braneckého ulici. Taktiež v dvoch novo zapojených prevádzkach Pizza u Eda, Prior Vajanského a Vegánsky Gazda, Palackého. Silná stránka symbolického platidla je nielen vo výmene za jedlo alebo praktické služby, ale aj v osobnom kontakte so sociálnym pracovníkom, ktorý núdznemu pomáha pri riešení nepriaznivej životnej situácie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!