Zamestnanosť v Trenčianskom kraji

Priemerná miera nezamestnanosti

Nezamestnanosť z disponibilného počtu evidovaných nezamestnaných

Región/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trenčiansky kraj 9,0 % 9,5 % 8,6 % 7,2 % 5,9 % 4,1 %
Slovensko 14,0 % 14,2 % 13,2 % 11,5 % 9,7 % 8,1 %

Pozn.: údaje sú platné k 31.12. príslušného roka
Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!