Vzdelanie populácie

Trenčín je dôležitým centrom vzdelávania pre široké okolie. Rozsiahla sieť inštitúcií umožňuje zabezpečiť vzdelávanie od útleho veku po univerzitné.

Doplnkom základného školského systému je zabezpečenie voľného času detí vo forme klubov, či možnosť rozvíjania talentu v Základnej umeleckej škole.
Systém zďaleka nekončí u mladých ľudí. Pre seniorov je pripravená Akadémia tretieho veku, zabezpečený je aj rozvoj jazykovej úrovne ľudí všetkých vekových kategórií.

Mesto podporuje ďalší rozvoj Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, ktorá patrí na Slovensku so štyrmi plne akreditovanými fakultami medzi stredne veľké ustanovizne. Práve tu sa pripravuje na získanie vysokoškolského diplomu približne 3 300 študentov. Okrem Trenčianskej univerzity v meste pôsobí aj súkromná vysoká škola City University of Seattle, ktorá sa zameriava na výučbu manažmentu v anglickom jazyku.

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania

Úroveň vzdelania Počet absolventov (2011)
vysokoškolské doktoranské 436
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 9 164
vysokoškoslké bakalárske 1 614
vyššie odborné vzdelanie 1 059
úplné stredné všeobecné 2 494
úplné stredné odborné (s maturitou) 12 730
úplné stredné učňovské (s maturitou) 1 726
stredné odborné (bez maturity) 4 291
učňovské (bez maturity) 6 715
základné 4 849
bez školského vzdelania 6 958
nezistené 3 841

Počet študentov na škôlách v Trenčíne v roku 2016

Materské školy 1 778
Základné školy 4 322
Stredné odborné školy 4 139
Gymnázia 1 641
Vysoké školy – denné štúdium (kraj) 2 418
Vysoké školy – externé štúdium (kraj) 1 909

Vzdelanostná štruktúra uchádzačov o zamestnanie (UoZ) – rok 2017

Uchádzačov o zamestnanie spolu 1 720
Neukončené základné vzdelanie 0
Základné vzdelanie 122
Nižšie stredné odborné vzdelanie 1
Stredné odborné vzdelanie 458
Úplné stredné odborné vzdelanie 614
Úplné stredné všeobecné vzdelanie 76
Vyššie odborné vzdelanie 19
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 82
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 337
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 18
N/A – neurčené 2

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Vysoké školy v meste

Vysoké školy
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka s fakultami
  • Fakulta špeciálnej techniky
  • Fakulta zdravotníctva
  • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
  • Fakulta priemyselných technológii
  • Katedra politológie
 • Vysoká škola manažmentu (City university of Seattle)
  • (programy: jazykový, bakalársky, MBA)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!