Priemyselný park Trenčín

Priemyselný park sa nachádza v katastri Trenčína, má rozlohu 115 hektárov. Vlastníkom pozemkov je Mesto Trenčín a súkromné spoločnosti. Jeho výhodou je vynikajúce dopravné napojenie na cestu I/61 a taktiež na diaľnicu D1.

Medzi najväčšie firmy pôsobiace v trenčianskom priemyselnom parku patria:

  • Akebono Brake Slovakia s.r.o. (vývoj a výroba brzdových komponentov)
  • AU Optronics (LCD opravárenské centrum)
  • Adient Slovakia (automotive)
  • Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. (automotive)
  • Asko Invest Slowakei, s.r.o.
Dopravná infraštruktúra

Priemyselná zóna je napojená na diaľnicu D1 smer Bratislava – Žilina 1 km.
Železnica – nákladná a osobná Trenčín 4 km.

Technické parametre
Energetická kapacita: 4 x 22 kV o výkone 30 MW na hranici PZ, budúce rozvody VN a NN prostredníctvom chráničiek uložených pod chodnikmi so zokruhovaním celej PZ
Vodovod: DN 250, posilnenie z 2 mestských častí, rozvody vody v celom PP,  50 l/s
Kanalizácia splašková: gravitačná DN 200 – 500, s výtlakom do ČOV
Kanalizácia dažďová: gravitačná DN 300-1400, s výtlakom do recipientu 
Plynovod: STL 400 kPa, 5000 m3/hod.
Telekomunikácie: optická sieť

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!