Populácia Trenčína

Populácia  
Trenčiansky kraj (1.1.2018) 587 364
Mesto Trenčín 54 916
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 51%
Obyvateľstvo – muži 48%
Obyvateľstvo – ženy 52%
Štruktúra obyvateľstva podľa veku
0 – 3 rokov   1 549
3 – 6 rokov   1 525
6 – 15 rokov   4 265
15 – 18 rokov   1 244
18 – 60 rokov 31 444
60 a viac 14 877
Hustota osídlenia
Kraj 130 obyvateľov/km2
Mesto 677 obyvateľov/km2
Rozloha
Trenčiansky kraj 4 502,3 km2
Mesto Trenčín 81,99 km2

Národnostné zloženie obyvateľstva
Údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2011.

Národnosť Počet obyvateľov
slovenská 47 618
maďarská 118
rómska 16
rusínska 28
ukrajinská 10
nemecká 47
česká 816
poľská 27
chorvátska 5
srbská 3
ruská 17
židovská 6
moravská 120
bulharská 8
ostatné 110
nezistená 6 928

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!