Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Ako dopadla previerka záberu chodníka na ul.S.Chalupku (otázka z 2.6.2024)?

Odpoved:

Miloš Minarech, útvar mobility, 10.7.2024

V čase našej kontroly sme tam nikoho nenašli. Zhotovili sme dokumentáciu a ďalej budeme postupovať v zmysle legislatívy - teda podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Pošleme dotyčnej osobe výzvu na zjednanie okamžitej nápravy, ak tak do 30 dní od doručenia výzvy neurobí, postúpime celú vec kolegom z Útvaru právneho MsÚ Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!