Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň,
chcem sa informovať, kedy budú na ihrisku Pádivec na železných oblúkoch, ktoré sú také mohutné, že ich tam musel zdvíhať a manipulovať s nimi žeriav, vysadené popínavé rastliny a plniť si teda aj funkciu, pre ktorú tam boli nainštalované. Táto investícia nebola lacná a zatiaľ tam nikto rastliny nevysadil, hoci je ihrisko skolaudované. A obdoba je aj s drevenými , nazvem to rebrinami, ktoré sú pri vyvýšených záhonoch. Pôvodne tam boli tiež popinavé rastliny, ale keďže sa o ne nikto nestaral, tak vyhynuli pre nedostatok vlahy. Tie boli vysadené ešte pri prvom , pôvodnom vybudovaní ihriska. Lavičky pod nimi ste odstránili a nahradili stoličkami, na ktorých takmer nikto nesadáva. Sú veľmi nepohodlné. Na drevených lavičkách si mamičky a deti mohli urobiť aj krátke posedenie, keď sa dieťa potrebovalo napríklad
napiť. Niekedy moderné nie je praktické. Akú funkciu teda majú železné oblúky a drevené/rebriny/?
Ďakujem za odpovede.

Odpoved:

Ingrid Kuľhová, útvar územného plánovania, 10.7.2024

Pri nových oblúkovitých kovových konštrukciách sú vysadené popínavé rastliny, je treba však nejaký čas počkať až dorastú, rovnako ako aj iné novovysadené rastliny. Technické riešenie oblúkov vychádza zo statického prepočtu. V druhom návrhu popínavé rastliny k existujúcej drevenej pergole navrhnuté neboli, nakoľko sa zmenil aj povrch okolitej spevnenej plochy oproti pôvodnému. V celom areáli vnútrobloku je viacero typov sedení (kovové stoličky, drevené lavice, úliková drevená zostava, domčeky zo strany od hrádze), z ktorého si každý môže vybrať pre neho najvhodnejší typ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!