Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý den.
Chcem sa spýtať, či neviete nájsť lepšie miesto pre zberové nádoby pred KD Zlatovce. Je smutné, že si občania robia na tomto mieste malý "zberový dvôr". Je tam nádoba na drobný elektroodpad a teraz aj nádoba na šatstvo a dnes s0m tam videl veľa odpadu po zemi okolo nádob. Absolútne sa to nehodí pred kultúrny stánok a teraz tam bude aj nový polyfunkčný dom a je pekne upravené okolie zastávky MHD. Vhodné miesto by bolo na druhej strane na trávnatom pozemku kde je kríž a hlavne aspoň 1x týždenne to kontrolovať.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 30.11.2023

Žiaľ, nepodarilo sa nám nájsť iné vhodnejšie miesto v tejto lokalite pre tieto nádoby. Miesto, ktoré navrhujete pri kríži na trávnatej ploche, určite vhodné nie je, a to ani z etických dôvodov. Nádoby by mali byť umiestnené na spevnenej ploche, nemôžu tvoriť prekážku v zornom uhle v križovatke, mali by byť na dobre prístupnom mieste z vývozných dôvodov, ako aj pre občanov. Nádoby však problémom nie sú, ale ľudia. Nádoby sa vyvážajú pravidelne. Majú v sebe senzory, ktoré firmám, ktoré realizujú zber, v dostatočnom predstihu signalizujú, že sú plné. Problémom ale je, že občania vyhadzujú odpady mimo nádoby alebo na miesto vyhadzujú iné odpady, ktoré sa z tohto miesta nezbierajú. Ak nastane takáto situácia, stačí poslať podnet s foto na enviro@trencin.sk a mesto sa bude snažiť situáciu podľa okolností vyriešiť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!