Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň, dňa 24. 10. 2023 som položil otázku zaevidovanú pod číslom 22550. Do dnešného dňa som nedostal žiadne stanovisko. Preto sa opätovne pýtam: Na mesto chodí množstvo otázok aj na tému, kedy sa bude môcť platiť platobnou kartou aj na ostatných čítačkách okrem prednej pri vodičovi. Mňa, ako občana Trenčína, zaujíma práve opačná otázka. Kedy sa zruší možnosť platiť platobnou kartou a prejde sa na dopravné karty TD Transport. Do kedy bude mesto sponzorovať MHD v takejto miere a ukracovať o peniaze obyvateľov mesta? Je to nemysliteľné aby obyvatelia miest a obcí Slovenska prichádzajúci do Trenčína čerpali výhody obyvateľov platiacich tu dane. Mám za to, že uplynula dostatočne dlhá doba na to, aby si všetci obyvatelia vybavili dopravnú kartu TD Transport s. r. o. a čerpali výhody takto.

Odpoved:

Miloš Minarech, útvar mobility, 30.11.2023

Takúto možnosť riešiť nebudeme.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Možnosť zaplatiť cestovné platobnou kartou nebudeme rušiť, je to jedna z vítaných alternatív platby cestovného. Trenčín nie je tak veľké mesto, aby sme mali rozličné cestovné pre domácich a ostatných. Ak aj niekto príde z iných miest do Trenčína napríklad vlakom, prejde len kúsok a je v centre. Vôbec nepotrebuje použiť MHD. A ak aj prídu návštevníci mesta autom, je opäť len vítané, ak ho odparkujú a po meste sa pohybujú MHD, ktorú ale naozaj používajú z 99 % Trenčania. Je naozaj zbytočné v tomto prípade pristúpiť k odlišnému cestovnému pre domácich a ostatných.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!