Otázky a odpovede

Téma: Mestská polícia

Dobrý deň,
Chcel by som sa obrátiť na vás s otázkou, v súvislosti s parkovaním taxíkov v blízkosti obchodnej pasáže Zlata Fatima na Palackého ulici. Je mi známe, že mestská polícia presadzuje prísny prístup voči občanom, ktorí porušujú parkovacie pravidlá, a to nielen svojimi pokutami, ale aj zodpovednosťou za svoje konanie pred verejnosťou. Sám som občanom mesta a významne prispievam svojimi daňovými poplatkami na jeho fungovanie.

Môj dotaz vychádza z môjho osobného pozorovania, že taxíky pravidelne parkujú na miestach, kde nie sú pridelené oficiálne státia, a to aj napriek jasným zákazom parkovania signalizovaným vodorovným značením. Toto konanie vzbudzuje dojem, že vodiči taxíkov nie sú podrobení rovnakým pravidlám, akými sú ostatní občania, čo môže viesť k nespokojnosti v radoch daňových poplatníkov.
Rozumiem, že spravodlivý prístup a dodržiavanie zákonov sú základnými hodnotami mestskej samosprávy, a preto sa pýtam, aké konkrétne kroky sa plánujú prijať, aby sa predišlo porušovaniu pravidiel parkovania taxíkmi v uvedenej lokalite. Zaujíma ma, ako má v úmysle mesto informovať vodičov taxíkov o pravidlách parkovania, aby sa minimalizovalo ich nelegálne parkovanie na miestach, kde to nie je povolené.
Touto otázkou sa nezaoberám s cieľom kritizovať, ale skôr s cieľom prispieť k vytvoreniu prostredia, kde sú pravidlá spravodlivo a konzistentne uplatňované na všetkých občanov. Verím, že spoločné úsilie môže prispieť k zlepšeniu verejného poriadku a spokojnosti občanov.

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 30.11.2023

Plne rozumieme Vášmu konštatovaniu a len dopĺňame, že k porušovaniu dopravných predpisov dochádza hlavne počas víkendov a to v nočných hodinách. Samozrejme, to nevylučuje a ani neoslobodzuje vodičov taxislužby, aby porušovali dopravné predpisy. Mestská polícia pravidelne upozorňuje a aj rieši vodičov taxislužby za porušovanie zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. V tejto činnosti budeme aj naďalej pokračovať. V prípade, že vodiči taxislužieb nebudú rešpektovať dopravné predpisy, budú riešení aj formou uplatnenie správneho deliktu - objektívnej zodpovednosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!