Otázky a odpovede

Téma: Majetok mesta

Dobrý deň, prosíme o orez agatov na cintoríne v Opatovej, ktoré precnievaju do cesty.

Odpoved:

Dagmar Boženíková, pohrebnístvo Dvonč, správca mestských cintorínov, 19.9.2023

Predmetné agáty - náletové dreviny, ktoré prečnievajú do cesty, sa nachádzajú vo verejnej zeleni za oplotením cintorína, nad oporným múrom pri ceste. Váš podnet sme preposlali správcovi verejnej zelene.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!