Otázky a odpovede

Téma: Majetok mesta

Dobrý deň, prosíme o orez agatov na cintoríne v Opatovej, ktoré precnievaju do cesty.

Odpoved:

Dagmar Boženíková, pohrebnístvo Dvonč, správca mestských cintorínov, 18.10.2023

Predmetné agáty - náletové dreviny, ktoré prečnievajú do cesty, sa nachádzajú vo verejnej zeleni za oplotením cintorína, nad oporným múrom pri ceste. Váš podnet sme preposlali správcovi verejnej zelene.

Peter Kadák, Mestské hospodárstvo a správa lesov, oddelenie verejnej zelene:
Podnet je doriešený.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!