Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň chcem sa opýtať kompetentných kedy bude vyhodnotenie súťaže :Kto vypestoval vyššiu a hustejšiu trávu vo svojej mestskej časti. (rozumej burinu)
To si naozaj robíte z ľudí srandu ??? Takto ma vyzerať mesto ??? Ani trocha sa nehanbíte ???

Odpoved:

Anna Hanincová, správkyňa verejnej zelene, 7.6.2023

Kosenie v mestskej časti Sever zabezpečuje na základe rámcovej dohody firma Atalian SK s.r.o., ktorej výkon preniesla v plnom rozsahu na firmu Záhradnícke služby KLAČANSKÝ s.r.o. Výkon kosenia je ohraničený maximálnym počtom dní na 1 cyklus. Dodávateľ služby nepristupuje k výkonu kosenia svedomito, neplní si svoje zmluvné povinnosti ukončenia kosenia načas, pričom predchádzajúci dodávateľ rovnakej služby nemal s dodržiavaním týchto termínov nikdy problém. Ku dňu 6. 6. 2023 je firma 4. deň po termíne ukončenia výkonu kosenia, a to aj so zreteľom na predĺženie termínu o daždivé dni. Všetky porušenia plnenia rámcovej dohody sú dôvodom na uplatnenie sankcií a tieto si aj uplatníme. To však nemení situáciu s prerastenou trávou a preto sme my ako správa verejnej zelene, teda Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL) Trenčín, m.r.o. nútená v maximálnej možnej miere nahrádzať výkon dodávateľa služby, ktorý je nedostatočný. A žiaľ, nie je to prvýkrát.
Urobíme všetko pre to, aby sa sklz vo výkone kosenia dohnal v čo najkratšom termíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!