Otázky a odpovede

Téma: Ostatné

Odpady:
Dobrý deň, rada by som sa informovala ako to bude so zbernou nádobou na papier, ktorá bola umiestnená pred náš dom v Kubrej, no my si ju neželáme využívať a zavadzia nám. Papier vynášame na zberný dvor Sever a takto nám to vyhovuje.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 17.3.2023

V zmysle zákona o odpadoch a príslušnej prihlášky je povinnosťou mesta od 1. 1. 2023 zabezpečiť pre každý rodinný dom triedený zber nulovou donáškovou vzdialenosťou. Preto boli do každého rodinného domu umiestnené nádoby na papier a zavedený vrecový systém pre trojzber – plasty+kovy+kompozitné obaly na báze lepenky. Postupne budú 1 100 litrové nádoby na triedený zber z lokalít IBV (rodinné domy) stiahnuté. Triedený zber je pre občanov bezplatný, to znamená, že neplatia za vývoz nádoby na papier a ani za zber vriec.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!