Otázky a odpovede

Téma: Školstvo, vzdelávanie

Dobrý deň, na základe čoho a z akého dôvodu Ing. Masaryk na zasadnutí komisie školstva 7.2.2023 klamal, že NIKTO z rodičov detí z MŠ Niva nezapíše dieťa do ZŠ Potočná pretože majú súrodencov na iných okolitých školách ? Odkiaľ mal túto informáciu? Oslovil priamo rodičov 10 detí ktoré spomínal? Rodičov v MŠ sa nikdy nikto nič také nepýtal. Mám tam dieťa a o inej ZŠ som nikdy ani neuvažovala, ďalší rodičia rovnako a naše deti ani starších súrodencov na ZŠ nemajú ! Prečo klamete a podsúvate nepravdivé informácie ?

Odpoved:

Rastislav Masaryk, riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., 17.3.2023

Overoval som to a žiaľ, garant komisie, ktorý vyhotovoval zápis, neuviedol slovo „pravdepodobne“ pred slovom „nebude“ a vznikol tento problém nesprávnej interpretácie. Bez ohľadu na to, ale je potrebné uviesť, že informáciu o predpokladanom záujme zapísať deti do ZŠ sme mali od pedagogického personálu MŠ, ktorý priebežne túto informáciu od rodičov zisťuje. Súčasne platí §29 ods. 7 písm. b) Zákona č. 245/2008 Z.z., ktorý uvádza, že najnižší počet žiakov v triede základnej školy je 11 žiakov v triede prvého ročníka.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!