Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň. Dňa 11.3.2023 som zistil premnožené hlodavce - podkany v oblasti Opatová ul.10.Aprila. Chcem sa informovať či bude mesto vykonávať deratizáciu kanalizácie a priestorov ulíc. Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 17.3.2023

Mesto Trenčín zabezpečuje deratizáciu verejných plôch zelene, vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a budov v správe mesta dvakrát ročne. Obvykle v tomto termíne aj spoločnosť TVK vykonáva deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe.
V určenom termíne je povinný vykonať deratizáciu aj každý vlastník, nájomca, resp. správca nehnuteľnosti. Na komunikáciách sa deratizácia nevykonáva, lebo jednak nie sú na nej nory, do ktorých je možné umiestniť nástrahy a priamo na komunikáciách sa hlodavce ani nezdržujú, ak - tak len prechádzajú alebo ich tam nechá mačka. Najúčinnejšia je plošná deratizácia, čiže vo vyhlásenom termíne (obvykle je to mesiac máj) je potrebné, aby si všetci majitelia nehnuteľností na tejto ulici vykonali deratizáciu svojich pozemkov a domov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!