Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň. Nedávno boli pristavené kontajnery pri novú bytovku sekokomplex. Sú za Lidlom. Prosím Vás aká je frekvencia vyvážania plastov a papiera? Chodím denne okolo a cez dva tri týždne sa tam hromadí odpad. Je možné že odpadová spoločnosť nemá ešte dane kontajnery v pláne zvozu a pozabudla na ne ne?Ďakujem

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 22.9.2022

Frekvencia vývozu nádob na plasty a papier je v meste nastavená rovnako pre všetky 1 100 l nádoby, a to 1 x týždenne. Nádoby sa pravidelne vyvážajú.
Pri nových bytových domoch je obvyklým problémom, že hneď po vývoze obyvatelia dokážu zaplniť nádoby a vyhadzovať odpad mimo nádob, nakoľko sa sťahujú do bytov a pritom im vznikajú zvýšené množstvá odpadov. Na ich likvidáciu by mali prioritne využívať zberné dvory. Rozmiestnené nádoby a stanovené frekvencie vývozov sú určené na primerané množstvá odpadov z domácnosti.
Zberovú spoločnosť sme upozornili na toto stojisko.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!