Otázky a odpovede

Téma: Majetok mesta

Dobrý deň, už som raz informoval - reakcia ani náprava nebola - skúsim opakovať.
Na priechode ul. Hodžova - podchod k železničnej stanici, je už minimálne pol roka nefunkčná svetelná signalizácia pre vodičov, že na priechod vstupuje chodec. Nefunguje ani pozemná signalizácia, ani oranžová na stĺpoch. Keď sa zariadenie inštalovalo, tak asi preto, že to malo nejaký význam. Bolo by teda vhodné funkčnosť obnoviť.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 5.8.2022

Táto signalizácia je nefunkčná určite dlhšie - minimálne od doby, kedy bola preasfaltovaná Hodžova ulica a svetlá z vozovky odstránené - teda od roku 2020. Mesto už neplánuje opätovne sfunkčniť túto signalizáciu a tú, ktorá ešte funguje, nechá postupne doslúžiť. Ako sa výskumami zistilo, umiestnenie takejto signalizácie je skôr kontraproduktívne a aj nebezpečné. Do práve schvaľovaných technických predpisov sa práve preto dostalo aj ustanovenie: "V blízkosti priechodu pre chodcov sa nesmú umiestňovať žiadne výrazné svetelné zdroje, najmä nie blikajúce. Na vozovke sa z dôvodov nebezpečného zníženia kontrastu až oslepenia vodičov za tmy nesmú v blízkosti priechodov pre chodcov umiestňovať svietiace alebo blikajúce LED dopravné gombíky."


Posielam na vedomie aj správcom komunikácií, aby sa tieto zariadenia zbytočne neopravovali, nakoľko ich budeme do istého času musieť vypnúť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!