Otázky a odpovede

Téma: Rozvoj mesta

Dobrý deň
Chcem sa spýtať, či mesto Trenčín plánuje zmenšiť vizuálny smog (billboard-y) na sídliskách a popri cestách? V tomto období s touto iniciatívou prichádza aj Poprad. Keďže mesto Trenčín plánuje byť Európskym mestom kultúry, bolo by úžasné sa zbaviť takéhoto odpadu a radšej ho nahradiť zeleňou. Mohol by som aj ja ako jednotlivec niečo pre toto spraviť?
Vďaka
Pekný deň 🙂

Odpoved:

Beáta Bredschneiderová, útvar stavebný a životného prostredia, 21.6.2022

Na území mesta máme 474 veľkoplošných reklám, z toho 97 nepovolených a po uplynutí platnosti povolenia. Za posledných 5 rokov sa podarilo odstrániť 118 ks veľkoplošných reklám. U nelegálnych reklamných stavieb vždy zisťujeme vlastníka. Pri niektorých nelegálnych reklamných stavbách sme majiteľov vyzvali na predloženie dokladov a na časť stavieb sme už vydali nariadenie na ich odstránenie.

Mestské zastupiteľstvo v roku 2018 schválilo zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trenčín, v ktorých je zadefinovaná a schválená aj regulácia reklamných zariadení na území mesta. Na základe tejto regulácie väčšinu žiadostí o povolenie nových reklamných stavieb a predĺženie doby trvania existujúcich reklamných stavieb zamietame.

Naším cieľom je odstrániť všetky reklamné stavby, ktoré sú umiestnené tam, kde to dnešný územný plán považuje za neprípustné. Postupne vyzývame vlastníkov reklamných stavieb, ktorým končí doba trvania stavby a stavby nie sú v súlade s aktuálne schváleným územným plánom mesta, na ich odstránenie. Za problémové lokality, čo sa týka reklamného smogu, považujeme okolie komunikácií medzi Trenčínom a Trenčianskou Turnou a medzi Trenčianskou Teplou a Trenčínom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!