Otázky a odpovede

Téma: Cestovný ruch

Dobrý deň prajem. Od 30.1.2021 sa snažím spojiť s niekym, kto mi odpovie na moju otázku ohľadne semafora na križovatke ul. Kukučínova a Štefániková. Do dnešného dňa nemám odpoveď. Nikto neodpovedá ani na KC vedúca odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii p. Mgr. Kolářová a ani na krajskom riaditeľstve PZ v Trenčíne.
Bývame na ulici Gen. M. R. Štefánika 11 priamo nad križovatkou s Kukučinovou ulicou. Moja otázka znie ohľadne semafora. Prečo sa pred Vianocami zmenil interval semaforu? Autá čo idú od Maxu smerom do mesta stoja na semafore 2x dlhšie ako predtým a tým pádom nám do bytov ide 2x viac smradu a prachu. Nevidíme zmysel hlavne v tom, že autá čo idú z mesta smerom do Maxu majú zelenú a autá čo idú od Maxu smerom do mesta stoja na červenú. Predtým to fungovalo a zrazu to nejde? Veď autá sa nikde nekrižujú. Kľudne môžu mať aj tieto autá zelenú a môžu pokračovať do mesta a nie aby nám tu smradili pod oknami.
A miesto toho aby niekto kompetentný odpovedal, tak pred nedávnom som si všimol že na semafore ste vyvesili tabuľu "ZELENA VLNA".
Zmenený interval na semafore nám dosť znepríjemňuje život. Boli by sme radi keby sa vrátil do pôvodného stavu.
Ďakujem za odpoveď

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 3.5.2021

Interval je nastavený tak, aby vozidlá, ktoré dostanú zelenú už na ďalších križovatkách pri dodržaní maximálnej povolenej rýchlosti (50 km/h) nemuseli zastať - aby dopravný tok bol plynulý (aspoň mimo dopravnej špičky). Ak by sme zachovali pôvodné nastavenie svetelnej signalizácie, všetky vozidlá by na ďalšej križovatke museli brzdiť, stáť a rozbiehať sa. Nakoľko chceme znížiť prašnosť a exhaláty, nastavenie ponecháme tak, ako je teraz.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!