Otázky a odpovede

Téma: Cestovný ruch

Dobrý deň, rad by som sa opýtal ako to je s rozhladnov čechovka/ibovka, ktorá stále nieje verejne prístupná. A hlavne ma zaujíma ako je vôbec možné že stavba ktorá je postavená na štátnom pozemku a za dotácie EU, Patrí majiteľovi firmy IBO, pánovi Boledovicovi (neviem nakoľko presne sú tieto informácie) , rad by som to ale vedel. Máte ku tomu nejaké informácie ?

Odpoved:

Mária Ďuďáková, poverená vedením Útvaru stavebného a životného prostredia, 6.4.2021

Ide o stavbu Protipožiarnej veže, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 827/6 a 827/5, k.ú. Istebník, podľa LV č. 1647 vlastníkom stavby je spoločnosť IBO s.r.o.. Pozemok parc. č. 827/6 a 827/5 je vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Stavebník musel pri stavebnom konaní predložiť iné právo. Stavebné povolenie bolo vydané v r. 2016. Uvedená stavba bola skolaudovaná v r. 2019. Na otázku, či a kedy bude stavba sprístupnená verejnosti, nie je stavebný úrad kompetentný odpovedať. S uvedenou otázkou sa treba obrátiť na vlastníka stavby.

Na základe získaných informácií stavba Portipožiarnej veže nie je postavená na štátnom pozemku a stavebný úrad nedisponuje informáciami, či vlastník čerpal dotácie z EU.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!