Otázky a odpovede

Téma: Dane a poplatky

Dobrý den , v roku 2020 som kúpil byt a potrebujem vybavit danové priznanie - daň z nehnutelnosti , dá sa u Vás nejako objednať a prísť osobne?

Odpoved:

Ján Margetín, útvar ekonomický, 11.1.2021

Odpoveď na Vašu otázku som pripravil podrobnejšiu, nakoľko v tejto náročnej dobe sa veľa občanov pýta na možnosti podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností odporúčame v aktuálnej epidemiologickej situácií podávať elektronicky, musí byť však podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak občan nemá možnosť podpísať daňové priznanie k dani z nehnuteľností kvalifikovaným elektronickým podpisom, môže ho zaslať aj poštou na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín. Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností cez portál slovensko.sk zatiaľ nie je možné, v prípade zaktívnenia tejto služby, na ktorej sa pracuje, budeme informovať. Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností len mailom nepostačuje, nakoľko nie je právne účinné
Z hľadiska obsahu je potrebné podávať celé tlačivo k dani z nehnuteľností, to znamená tlačivo s príslušnou prílohou, ktorá sa týka predmetnej nehnuteľnosti. K podaniu odporúčame predložiť fotokópiu dokladu preukazujúcu konkrétnu skutočnosť, napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, právoplatné osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Ak občan potrebujete pomôcť s vypísaním daňového priznania, prípadne sa poradiť, je potrebné, aby nám zavolal alebo napísal, určite pomôžeme, poradíme v rámci našich možností. Kontakt na mňa: 032/6504 26, 0902 911 140, jan.margetin@trencin.sk

Na záver som si nechal to, na čo sa pýtate, ide o Váš záujem nahlásiť sa a prísť osobne podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na mestský úrad. Tu je potrebné uviesť, že zatiaľ do 24.1.2021 bol vyhlásený núdzový stav, v ktorom platí aj zákaz vychádzania, okrem niektorých výnimiek. V rámci uvedenej situácie a prijatých opatrení je Mestský úrad v Trenčíne otvorený pre verejnosť od 8. 00 do 11. 00 h (pracovné dni) a služby sú zabezpečované len v nevyhnutnej miere. To znamená, že konkrétne pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti sa snažíme poradiť a pomôcť telefonicky alebo elektronicky, v zložitých prípadoch to riešime aj osobne. Vo Vašom prípade sa Vám ozveme telefonicky a skúsime to spoločne vyriešiť.
Mesto pripravuje umiestnenie kovovej uzamykateľnej schránky pri vchode do úradu - ak to bude hotové, budeme o tom, informovať občanov na mestskom webe.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!