Otázky a odpovede

Téma: Ostatné

Dobrý deň, v júni som sa informoval, kedy sa bude revitalizovať vnútroblok - detské ihrisko na Kvetnej. Zástupca primátora, p. Žák mi mailom napísal, že na rok 2020 bola revetalizácia v pláne a na tento účel bolo vyčlenených 90.000,-eur. Tie sa však, podľa neho, presunuli na "neočakávané zmeny na rekonštrukcii kultúrneho domu v Zlatovciach", takže ihrisko na Kvetnej ostáva aj tento rok a možno aj po ďalšie roky ( kým poslanci znovu schvália a vyčlenia finančné prostriedky) v pôvodnom stave.
Otázka - kde je tých presunutých 90.000,- eur na neočakávané zmeny v rekonštrukcii kultúrneho domu, keď sa na danom kultúrnom dome ani nezačalo do dnešného dňa nič rekonštruovať?
Otázka č.2 - Koľko financií bolo vyčlenených pôvodne na rekonštrukciu kul.domu v Zlatovciach, keď ju bolo potrebné ešte extra zadotovať sumou 90.000,-eur? Teda, aká je plánovaná celková čiastka na rekonštrukciu?
Otázka č.3 - ako to bude teda s ihriskom na Kvetnej?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Marián

Odpoved:

Mária Capová, vedúca útvaru ekonomického, 13.11.2020

V schválenom rozpočte bolo na rekonštrukciu DI Kvetná 90.000 €. Mestské zastupiteľstvo zmenou rozpočtu 1. 7. 2020 tieto finančné prostriedky zobralo z ihriska a presunulo na Rekonštrukciu KS Zlatovce – interiér, exteriér. Či sa bude ihrisko na Kvetnej rekonštruovať závisí od poslancov MsZ, t.j. či na túto rekonštrukciu opätovne schvália finančné prostriedky na rok 2021.
Čo sa týka KS Zlatovce – interiér, exteriér, schválený rozpočet na rok 2020 už s čiastkou 173 000 € počítal. Zmenou rozpočtu bola táto suma postupne upravená na aktuálnych 378 000 € s textom: zvýšenie výdavkov na väčšiu rekonštrukciu: prístavba vstupného vestibulu so šatňou a nadstavba, ktorá bude realizovaná nad novou prístavbou.

Ján Korienek, vedúci útvaru investičného:
S realizáciou by sa malo začať na jar 2021.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!