Otázky a odpovede

Téma: Stavebný poriadok

Dobrý deň,chcel by som sa informovať ako postupovať pri odstránení megaboardu ktorý ohrozuje novú výstavbu tým že je príliš blízko a svetelným smogom.

Odpoved:

Beáta Bredschneiderová, útvar stavebný a životného prostredia, 16.10.2020

Megaboard je reklamná stavba, ktorá podlieha povoleniu stavebného úradu. Požiadajte príslušný stavebný úrad o informáciu, či ide o povolenú reklamnú stavbu, príp. na akú dobu bola stavba povolená. Podnet na odstránenie reklamnej stavby môžete podať na stavebný úrad v prípade, že ide o nepovolenú reklamnú stavbu, príp. reklamnú stavbu po uplynutí doby trvania.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!