Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Už Vám na túto tému píšem asi šiesty rok po sebe. Jedná sa nepokosenú časť hrádze na Sibírskej ulici. Mesto pokosí, vodohospodári pokosia, ale kubranskí urbárnici nie. Každý rok Vás musím upozorniť, aby ste ich pourgovali, niekedy aj viac krát. To si s nimi nedokážete urobiť poriadok ?

Odpoved:

Miroslava Dudová, útvar stavebný a životného prostredia, 24.6.2020

Majiteľa pozemku vyzveme na nápravu. Ak sa náprava neuskutoční, mesto Trenčín nemá možnosť ho pokutovať, a to z dôvodu absencie legislatívy. Mesto Trenčín v tomto prípade vystupuje skôr ako mediátor medzi vlastníkmi pozemkov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!