Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, chcem sa informovať či existuje nejaký vyhláška ohľadne vzdialenosti kontajnerov na smeti od detského ihriska. Týka sa to ulice Soblahovská 61 a 59, keď sa pred 2 rokmi budovalo parkovisko, tak sa zabudlo na umiestnenie kontajnerov a dodatočne bolo stojisko vyznačené. Pri obhliadke bolo povedané, že budú umiestnené na opačnej strane a nakoniec ho vyznačili pri ihrisku. Nakoľko je to umiestnené tesne pri preliezkach, keď sa tam ukladá aj nadrozmerný odpad, tak je veľa krát na ploche ihriska a hrozi tam deťom úraz. Bol by vhodné prehodnotiť stojisko kontajnerov. Ďakujem Ročkárová

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 1.4.2020

Na umiestnenie kontajnerov sa nezabudlo. Pôvodne sa v tejto lokalite uvažovalo o vybudovaní polopodzemných kontajnerov, čo sa - žiaľ - nepodarilo. Samotní obyvatelia, ktorí boli pri budovaní parkoviska v pozitívnom smere veľmi aktívni, si sami navrhli kam kontajnery umiestniť. Vzdialenosti stojiska nádob od objektov neupravuje žiadna stavebná norma.
V prípade sporných situácií s umiestnením nádob na mestských pozemkoch máme upravené určité vzdialenosti vo VZN č. 7/2016 (čl. 6, ods. 6), ide o minim. vzdialenosti stojiska nádob od objektu na bývanie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!