Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň. Neplánuje mesto zrušiť parkovanie zadarmo? Stalo sa presne to, kvôli čomu bolo zavedené. Na spoplatnené ulice sa vrátili autá neplatičov - čiže tých čo neplatili a doteraz parkovali tam kde to bolo zadarmo. Ďakujem

Odpoved:

Ľuboslava Sedláková, útvar mobility, 1.4.2020

Mestské zastupiteľstvo dňa 23. marca schválilo uznesenie (9/2020), podľa ktorého sú vodiči oprávnení v zóne s plateným státím parkovať na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v čase doby spoplatnenia bez úhrady parkovného a to od 24. marca až do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády Slovenskej republiky.
Odo dňa, ku ktorému bude odvolaná mimoriadna situácia, sú vodiči parkujúci motorové vozidlo v zóne s plateným státím na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v čase doby spoplatnenia povinní riadne uhradiť parkovné v zmysle platného cenníka.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!