Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako riešiť nevhodne vyznačené parkovacie miesto pri ZŠ Novomeského, na ktorom pri zaparkovaní dané vozidlo výrazne obmedzuje prechod zo schodov na parkovaciu plochu. Vzhľadom na strmý svah nie je obchádzanie mimo chodník bezpečné. Svoj podnet som už dvakrát poslal emailom na Útvar mobility MÚ, bohužiaľ, aj po dvoch týždňoch bez akejkoľvek odozvy. A to napriek tomu, že tento podnet tam preposlal aj zástupca náčelníka Mestskej polície - tá riešila presunutie dodávky, ktorá na tomto mieste príchod na parkovisko celkom blokovala. Ešte raz ďakujem za odpoveď ako postupovať, keď kompetentní nereagujú.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 24.2.2020

Váš podnet sme dostali 12. 2. 2020 a urgenciu na odpoveď 14. 2. 2020, t. j. po 48 hodinách. Obdobných podnetov dostávame denne niekoľko a každý jeden je potrebné preveriť na mieste, navrhnúť riešenie a dať ho schváliť / neschváliť na dopravný inšpektorát. Všetky tieto činnosti ešte neprebehli. Prosíme o trpezlivosť. Určite Vám odpovieme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!