Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Denne chodím cez novú kruhovú križovatku /ak sa to dá nazvať kruhovou križovatkou/ a vidím, ako sú behom týždňa aj dvakrát opravované mobilné panely, ktoré vyznačujú tvar a okraj kruhovej križovatky. To nikoho nenapadlo, že tadiaľ budú chodiť ťažké nákladné auta a kamióny, ktoré to bez problému vytrhnú.Stačilo len vyfrézovať a zapustiť kamenné panely a bolo by po probléme - tie, tak ľahko nevytrhnú. Len mi zas neodpíšte, že je to preto, že sa tam bude neskoršie robiť kompletná rekonštrukcia, podotýkam ani sami neviete presne kedy. Určite suma za ďalšie opravy poškodených panelov časom presiahne sumu za ktorú by sa boli mohli dať osadiť kamenné panely.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 14.1.2020

Vieme, že po okružnej križovatke Brnianska / Zlatovská budú jazdiť i nákladné vozidlá - veď sa nachádza v priemyselnej zóne mesta. Pod touto križovatkou sa nachádza okrem dvoch vodovodov aj kanalizácia - zberač pre celé Zámostie. Ak by došlo k poruche na jednej z inžinierskych sietí, bude potrebné vnútorný plastový obrubník rýchlo odstrániť a uviesť križovatku do stykového režimu. Preto sa pri výstavbe kruhových križovatiek inžinierske siete prekladajú mimo priestoru križovatky. Tu to však vzhľadom na veľkosť kanalizácie v podstate nie je možné bez vynaloženia obrovských finančných prostriedkov a pravdepodobnej asanácie niektorých budov. Ak by sa mala realizovať takáto veľká investícia, čakalo by sa na ňu prinajmenšom ďalších 10 rokov. Preto bola zvolená varianta s demontovateľnými obrubníkmi, ktorá sa dala urobiť v pomerne krátkom čase za rozumné financie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!