Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, mohli by ste požiadať spoločnosť Marius Pedersen o častejšiu kontrolu naplnenosti (a vývoz) polopodzemných kontajnerov na rohu Nábrežnej a Jiráskovej. Zvykli si sem vyvážať triedený odpad (kovy, papier, viacvrstvové kombinované materiály...) ľudia zo širokého okolia a veľakrát aj autá s cudzími ŠPZ a odpadové nádoby sú často preplnené a okolo je neporiadok

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 14.1.2020

Triedený zber kovov a tetrapakov má v súčasnosti nastavenú frekvenciu vývozu na 1-krát za 6 týždňov. Triedený zber nefinancuje mesto, ani občania, ale „výrobcovia“. Posledný vývoz polopodzemných kontajnerov na kovy a tetrapaky bol urobený 9.12.2019. Naplánovaný ďalší vývoz je v stredu 15.1.2020 (skôr ako 6 týždňov). Spoločnosť Marius Pedersen pri vývoze danej komodity odpadu zoberie aj to, čo je uložené vedľa nádoby. Rokujeme so spoločnosťou, ktorá financuje triedený zber o schválení častejších vývozov pri niektorých druhoch odpadu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!