Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň, na ulici Pred poľom pred bytovým domom 370/10 sa na protiľahlej strane cestnej komunikácie nachádza chodník určený pre chodcov a cyklistov. Keďže na tomto chodníku často parkujem chcel by som sa spýtať či je postačujúce ponechanie voľného priestoru 1.5 m od auta pre chodcov a cyklistov alebo sa na chodník pre chodcov a cyklistov vzťahujú iné pravidlá a vyhlášky.

Ešte jedna otázka.
Nemohlo by mesto na poli pri vyššie uvedenom chodníku vybudovať parkovisko pre obyvateľov bytových domov z ulice Pred poľom? Výstavbou podjazdu sme prišli na tejto ulici o parkovacie miesta a v oblasti Pred poľom sa ešte k tomu práve realizujú dve nové stavby, ktoré súčasné parkovacie kapacity nenavýšia.


Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 3.12.2019

Zákon 8/2009, §25, odst.1, písmeno k uvádza: Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov. Z toho vyplýva, že zastaviť a stáť sa nesmie ani na cestičke pre vyznačených užívateľov, pokiaľ je jedným z vyznačených užívateľov cyklista. Čo sa týka parkovania Pred Poľom, plánujeme v roku 2020 začať riešiť projekty na doriešenie parkovania vo vnútrobloku tejto oblasti. Ako prvé bolo prebudované parkovisko pred bytovým domom č. 19. Do budúcna sa počíta aj s vybudovaním parkoviska v "slimáku" medzi okružnou križovatkou a podjazdom, ktoré by zároveň malo slúžiť ako záchytné.
Dve stavby, ktoré sa realizujú v tejto oblasti, disponujú podľa projektovej dokumentácie takým počtom parkovacích miest ako predpisuje vyhláška 532/2002 a STN 73 6110. To znamená, že by nemali zhoršiť, no, žiaľ, ani zlepšiť situáciu v statickej doprave.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!