Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň, dňa 29.11. si našli všetci obyvatelia parkujuci na novom chodníku Pred poľom pred domom 370/10 nasadené papuče na aute, napriek tomu že dodržali priestor 1.5m a chodník nie je označený zakazovou značkou. Obyvatelia tohoto domu nemajú kde parkovať, nakoľko pred domom je malo miest a za domom kde sa dalo parkovať sa realizuje stavba bytovky a je to zablokované. Nebolo by možné označiť parkovacie miesta na tom chodníku pol cesta-pol chodnik ako to je aj napríklad na Sihoti?

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 3.12.2019

Zákon 8/2009, §25, odst.1, písmeno k uvádza: Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov.
Z toho vyplýva, že zastaviť a stáť sa nesmie ani na cestičke pre vyznačených užívateľov, pokiaľ je jedným z vyznačených úžívateľov cyklista. Preto tu ani nie je možné vyznačiť parkovacie miesta. Čo sa týka parkovania Pred Poľom, plánujeme v roku 2020 začať riešiť projekty na doriešenie parkovania vo vnútrobloku tejto oblasti. Ako prvé bolo prebudované parkovisko pred bytovým domom č. 19. Do budúcna sa počíta aj s vybudovaním parkoviska v "slimáku" medzi okružnou križovatkou a podjazdom, ktoré by zároveň malo slúžiť ako záchytné.

Zdeno Marousek, mestská polícia:
Nie je pravda, že všetci dostali na koleso technické zabezpečenie. Na novom chodníku na ul. Pred Poľom parkovalo počas nočných hodín šesť motorových vozidiel. Z toho päť nedodržalo ustanovenie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Vodiči týchto motorových vozidiel nedodržali 1,5 metrovú vzdialenosť. Dopravné priestupky máme fotograficky zdokumentované.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!