Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, ohľadom umiestnenia triediacich nádob v centre mesta, aspoň na plasty, bola vyjadrená nasledovná odpoveď:

"Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 30.10.2019
V rámci rekonštrukcie námestia bol navrhnutý typ nádob určený len na komunálny odpad. Triedenie odpadu v centrálnych zónach a na verejných priestranstvách, kde je veľký pohyb ľudí, nevykazuje dobré výsledky. Občania väčšinou nerešpektujú účel kontajnerov a znehodnocujú vytriedenú zložku."

- Napriek tomu, že triedenie odpadu v centrálnych zónach a na verejných priestranstvách, kde je veľký pohyb ľudí, nevykazuje dobré výsledky a vytriedená zložka odpadu býva znehodnotená, tak aj napriek tomuto tvrdeniu, dalo by sa niečo s tým urobiť, aby tam tieto zberné nádoby na triedenie odpadu, boli? Všetky veľké mestá týmto disponujú, aj napriek tomu, že danú lokalitu obýva ešte viac ľudí, ako má Trenčín obyvateľov. Prosím, urobte s tým niečo, veľmi Vás prosím, aspoň na skúšku a uvidíme, či ľudia svedomito triedia, alebo nie. Problémy, napr. s plastom sú v súčasnej dobe už v neudržateľnej miere; aspoň zatiaľ dočasne ich tam, prosím, umiestnite. Občania Trenčína Vám budú určite veľmi vďační za takúto iniciatívu týkajúcu sa zlepšenia stavu životného prostredia.

Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré prajem.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 7.11.2019

Zabezpečenie triedenia odpadu je ekonomicky náročné a ak nemá plniť aj environmentálny význam, lebo v konečnom dôsledku sa bude musieť vyvážať vytriedený odpad s komunálnym odpadom, je takáto snaha zbytočná. Ani veľké mestá nemajú plošne zavedené triedenie odpadu v takýchto centrálnych zónach a tých niekoľko miest, čo to má, práve potvrdzuje, že to musia vyvážať s komunálnym odpadom, lebo vytriedené zložky sú vo väčšine znehodnotené iným odpadom.
Ale, navyše, s ohľadom blížiacich sa zmien týkajúcich sa zavedenia zálohovania plastových fliaš a obalov z kovov-plechoviek vzniká predpoklad, že tento odpad už bude končiť v obchodných prevádzkach a nebude problémom na verejných priestranstvách. Každopádne, ďakujeme za Váš podnet, touto problematikou sa už dlhodobo zaoberáme a aj budeme zaoberať, a ak budú na to vhodné možnosti a podmienky, je možné, že sa to nastaví inak.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!